Tollgrenser

Når du har vært på handletur i utlandet kan du ta med deg varer opp til verdigrensa uten å betale toll og merverdiavgift. Det er egne kvoter for alkohol, tobakk, kjøtt og ost.

Verdigrensen

Mer enn ett døgn

Dersom du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6 000 norske kroner utan å betale toll og avgifter. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert kvotevarene.

Mindre enn ett døgn

Er utanlandsoppholdet kortere, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer for 3 000 kroner toll- og avgiftsfritt. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert kvotevarene. Husk at du bare kan ha med deg alkohol- og tobakkskvoten dersom du kan dokumentere at du har betalt avgifter i et EØS-land. Du kan derfor ikke handle tax-free.

Lurer du på detaljer rundt tollgrensene kan det være lurt å ta en titt på websiden til toll.no

Kvote for alkohol og tobakk

Varetype Mengde
Brennevin/sprit/likør o.l. over 22 % til og med 60% 1 liter
Vin o.l. over 2,5 % til og med 22 % 1,5 liter
Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 % 2 liter
Sigaretter eller annen tobakk (for eksempel snus) 200 stk eller 250 gram, eller 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 % t.o.m. 22 %
Sigarettpapir 200 stk

Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

Se mer informasjon på toll.no sine websider.

Kjøtt, melk, ost og andre matvarer

Det er en kvote på til sammen 10 kilo kjøtt, kjøttvarer, ost og fôrvarer når du reiser til Norge fra et annet EØS-land.

Denne grensen på 10 kilo gjelder ikke hunde- og kattemat, bare annen dyrefôr.

Ut over kvoten er det verdigrensen som avgjør hvor mye matvarer du kan handle utan å betale norske avgifter.

Dersom du skal ta med deg kjøtt, kjøttvarer eller melk, ost og andre melkeprodukt, skal disse være handlet innenfor EØS. Fra land utenfor EØS er det ikke tillatt for privatpersonar å ta med seg slike varer uten særlig løyve.

Det er ikke tillatt å innføre poteter til Norge uten særlig løyve.

Aldersgrense for barn

Barn kan bare ta med seg mineralvann, sjokolade- og sukkervarer toll- og avgiftsfritt. Dersom de skal ta med seg andre matvarer toll- og avgiftsfritt, må de være fylt 12 år.